Onsdag 13.07.05

Amica ble ankra opp i den nye bøya på innersida av Bergumsholmen for første gang.

Ella Skjærvik