Oppsummering 2013

Sesongen 2013 startet tt på 1934 og sluttet på 2090 = 156 t
Teller på ekkolodd 1134 nm
16.06                      1513nm
=                                369nm

montert kartplotter 16.06.13 avlest 4.01.14 552nm

til sammen i 2013: 921nm

pr 01.01.2014 stod telleren på kartplotteren på 552 nm

overnattinger i 2013: 55 netter