Onsdag 31.05.06

Amica ble sjøsatt på Faksdal. Skuta var flott ca. kl 15.00.

En prøvetur rundt Elvalandet for å teste den nye flapsen, ser ut til å virke etter formålet.

Merkelig nok stod timetelleren på 3581. Hvem har kjørt motoren i 71 timer i vinter? Motoren har ikke vært i gang, men det viser seg at telleren går når tenninga er på.

Ella