Oppsummering pr. 01.09.09

Overnattinger pr 01.09.09: 45 pr 28.okt 2009: 48 overnatinger
Kjørt ca 500 nm i ferien

tt pr 01.01.09 1127
tt pr. 21.10.09 1327

=200 timer motorkjøring