Kommentar til utskriftene av dekksdagboka

Dekksdagboka var noe av det første jeg fant da jeg kom ombord i Amica. Den forrige eieren var yrkessjømann og hadde nedtegnet alt som var gjort med båten, både service og bruk, så jeg fortsatte med dette. Etterhvert begynte skrivekløen å bli plagsom, så boka fikk litt innhold om hva vi foretok oss på en del av turene også.

Bildene har jeg lagt til etterhvert som jeg har overført dagboka til Amicas blogg. Det var ikke vanskelig å finne bilder, ettersom jeg er en ivrig bruker av fotoapparatet og alle bildene ligger lagret etter dato på datamaskinen. Jeg har imidlertid prøvd så godt jeg har kunnet å ikke legge ut bilder av andre menneskers ansikter uten å spørre dem om lov først, så persongalleriet er nok blitt litt snevert.

Da sesongen 2006 var over var det ikke særlig mye plass igjen i dekksdagboka, og vi valgte da å kjøpe inn en loggbok for fritidsbåten. Jeg har fremdeles vært nøye med å få med meg dato og klokkeslett for avganger og ankomster, motortimer osv. men jeg har også skrevet litt mer om turene. Samtidig med at vi kjøpte ny loggbok, begynte jeg også å skrive i Amicas blogg. Jeg skriver i boka når vi er underveis og fører over i bloggen når vi kommer heim, kanskje mer og mer bevisst etterhvert.

Dette er moro og jeg er blitt bitt av basillen. Jeg går ut i fra at det meste av det jeg skriver, bare har interesse for familien, men er det andre som også kan ha glede av det, synes jeg det er hyggelig. Kom gjerne med kommentarer.

Ella Skjærvik