08.08 – 23.08 2015 Endelig kom Namdalssommeren 2


Det var meldt ganske heftig vind fra øst på lørdag og søndag, så vi gikk inn til Lauvsnes igjen på fredag kveld. Som så mage ganger før, var Amica II eneste gjestebåt. De fleste andre var vel ferdig med ferien og sjølivet for denne sommeren.

Det var imidlertid nydelig vær på lørdag også, selv om det blåste litt, så vi benyttet dagen til en sykkeltur til butikken og ellers soling på kaia.


Utpå kvelden kom det en kar med et lass med høyballer som han begynte å bære om bord i en båt. Ettersom vi lå innerst på kaia måtte han bære høyet forbi båten vår. Rederen fikk så dårlig samvittighet for de ekstra meterne gubben måtte gå, at han kastet seg på høybæringa. Etter å ha vært gårdbruker i mer enn 20 år var dette en kjent syssel for ham.


Det ble et ganske stort lass på båten etter hvert. Høyet skulle ut til en av øyene, der karen hadde sauer på beite.


Etter høybæringa begav vi oss på fjelltur igjen Denne gangen på Storfjellet på Luvsnes. Under krigen bygget krigsfanger en sti opp på fjellet. Stien vedlikeholdes i dag av en venneforening. Jeg har vel aldri vært på en fjelltur med så godt opparbeidet sti. Det var fint og tørt, og der det var bratt var det tau å holde seg i. På enden av turstien kom vi til denne fine hytta med kikkert, slik at vi kunne se utover havet og øyene.


Flott utsikt ned mot gjestekaia der Amica II ligger


Men så var det en topp som var litt høyere like ved og selvfølgelig måtte vi dit også.


Så var vi på toppen (i alle fall denne toppen). Det var nok flere topper og høyere topper også, men da måtte vi nok litt ned igjen.


Utover søndagen løyet vinden litt og vi kastet loss og begav oss ut mellom øyene. Her har vi akkurat passert Vik.


Kvaløysæter


På tur inn mot Lauvsnes igjen


Mandag morgen og i et nydelig sommervær forlater vi Lauvsnes.


Gjennom Ellingsråsa

Farvel Flatanger

Ella og Geir